TJENESTER 2020-04-22T14:33:11+00:00

TJENESTER

PROSJEKTHÅNDTERING

Vi bidrar aktivt i utvikling av ditt prosjekt.
Vi deltar aktivt i oppfølging og rapportering gjennom hele prosjektets levetid.
Vi har lang erfaring og gode referanser ift. å optimalisere utbytte av prosjektet.
Vi følger prosjektet til mål.
Vi arbeider for å trygge dine arbeidsplasser.

Ut i fra bedriftens behov bistår vi med utvikling av strategisk viktige FoU-prosjekter

Strategiske analyser

I samarbeid med kunder analyserer og utvikler vi FoU-strategier for å nå bedriftens strategiske mål. Gjennom brainstorming og dialog utvikler vi gjennomføringsprosesser og modeller for løpende evaluering. Hovedmålet er at bedriftene har klare og definerte FoU-aktiviteter, samt mål som er forankret i bedriftens strategi på kort og lang sikt.

Prosjektutvikling

I samarbeid med kunder beskriver og utvikler vi FoU-prosjekter. Vi beskriver FoU-utfordringer på de aktivitetene som er nødvendig å gjennomføre, samt er relevante i forhold til konkrete delmål på veien mot målet.

Teknisk og økonomiske analyser

Vi bistår med tekniske og økonomiske analyser for å planlegge bruk av materielle og immaterielle resurser i gjennomføring av FoU-prosjekter.

Prosjektmodeller

Vi gir tilgang til en rekke modeller og analyser i planleggingsfase, gjennomføring og rapportering av prosjekt. Vi bruker strategiverktøyet Resop, som omfatter strategi – oppfølging – kvalitet. Vi har også utviklet egne Road-Map-modeller og bruker Canvasmodellen som hovedmodell i første utviklingsfase.

Prosjektverktøy

Vi gir tilgang til en rekke verktøy i et skybasert system for effektiv gjennomføring og sikring av prosjektresultater.

Noen av bransjene vi jobber med

IKT

Helse

Media

Handel

Industri

Reiseliv

Transport

Næringsmiddel

Bygg og Anlegg

Fiskeri og Havbruk